Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp i Moss er et korttidstilbud for deg med angstlidelser, mild til moderat depresjon og/eller søvnvansker. Du må være fylt 18 år og du må selv ta kontakt med oss. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Våre tjenester er gratis (med unntak av noen kurstilbud).

Rask psykisk helsehjelp tilbyr tidsbegrenset kognitiv terapi gjennom kurs/gruppetilbud, veiledet selvhjelp eller individualterapi.

Kontaktopplysninger

Du kan ta kontakt på vår vakttelefon på tirsdager mellom kl. 09.00 – 14.30: tlf. 489 97 058
Hvis vi er opptatt når du ringer, noterer vi oss nummeret ditt og ringer deg tilbake så fort vi får mulighet.

Du kan også henvende deg på e-post: raskpsykiskhelsehjelp@moss.kommune.no

  • Husk å skrive navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg på telefon
  • Vi forsøker å ringe deg opp igjen innen to virkedager
  • Ikke skriv sensitive helseopplysninger om deg selv eller andre på e-post

Før du tar kontakt med oss, er det fint om du har lest gjennom følgende

Les mer om de enkelte tilbudene

Våre rutiner

Hvis du ikke er i vår målgruppe eller våre tilbud ikke passer for deg

Noen ganger vurderer vi etter nærmere kartlegging eller vi ser av innkomstkartleggingen at du ikke er i vår målgruppe, eller at du vil kunne ha nytte av andre typer tilbud. Det kan være på grunn av livssituasjonen, årsaken til symptomene dine, at din helsetilstand er for sammensatt eller alvorlig.

Andre tilbud som kan være aktuelle

I noen tilfeller kan årsaken til at du sliter psykisk være tapsopplevelser/sorg, livssituasjonen, problemer i jobben eller andre forhold. Da kan vi be deg prøve andre tilbud først.

Eksempler på samtale- og behandlingstilbud og annen selvhjelp vi ofte anbefaler: