Ansattoversikt


Kommunalavdeling oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Kommunalavdeling oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nestleder 950 45 726
Kommunalsjef

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk

Ansatte i avdelingen Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert kommunalsjef 412 23 064

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Bylab

Ansatte i avdelingen Bylab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 950 67 489
Byantikvar 977 23 869
Kommuneplanlegger 959 74 608 959 74 608

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Geodata

Ansatte i avdelingen Geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 69 24 81 43
GIS-ingeniør
Ingeniør 902 46 898
Ingeniør
Saksbehandler 69 24 81 30
GIS-Ingeniør

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Miljø-seksjonen

Ansatte i avdelingen Miljø-seksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleder 959 17 304 959 17 304
Rådgiver 472 53 364 472 53 364
Saksbehandler 411 77 087
Saksbehandler 476 89 624 476 89 624

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - Plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 474 75 876
Saksbehandler 474 87 705
Arkitekt 69 24 81 38
474 85 028
Arkitekt 402 27 076 402 27 076
Saksbehandler 459 74 394
Ingeniør 488 85 011 908 72 087
Ingeniør 69 24 81 39

Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk - VVA-seksjonen

Ansatte i avdelingen VVA-seksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 951 49 669 951 49 669
Trafikkbetjent 69 24 80 00
Saksbehandler 951 49 670 951 49 670
Jurist 477 74 400 477 74 400
Saksbehandler 482 09 144 482 09 144
Trafikkbetjent
489 51 815 489 51 815
Seksjonsleder 906 47 655 906 47 655
Ingeniør 481 75 779 481 75 779
Ingeniør 951 49 671 951 49 671
Trafikkbetjent 69 24 80 00
Ingeniør 929 28 415 920 28 415
404 36 338
Ingeniør

Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 69 24 80 13
Prosjektleder for samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen
69 24 80 00
Virksomhetsleder 952 74 337

Kontaktpersoner - Arkivtjenesten

Ansatte i avdelingen Arkivtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator dokumentasjonsenheten 488 62 570

Kontaktpersoner - Kultur tjenesten

Ansatte i avdelingen Kultur tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kulturskolen 909 05 656
Virksomhetsleder 69 24 83 80 951 74 673
Saksbehandler

Kontaktpersoner - Logopeder

Ansatte i avdelingen Logopeder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 488 97 312
Spesialpedagog 479 71 573

Kontaktpersoner - Moss havn kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Moss havn kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 74 608

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter

Ansatte i avdelingen Pedagogisk senter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjåfør 468 25 161
Avdelingsleder, PPT 69 24 83 79 932 10 373
Avdelingsleder skole, UBM, Logopedi 932 69 864
Virksomhetsleder 936 34 057

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter - TIBIR/ PMTO terapeuter og koordinatorer

Ansatte i avdelingen TIBIR/ PMTO terapeuter og koordinatorer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
TIBIR-koordinator og PMTO-terapeut 489 56 491
PMTO-terapeut 489 56 391

Kontaktpersoner - Pedagogisk senter - Utadrettede tjenester

Ansatte i avdelingen Utadrettede tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
utadrettet avdeling
utadrettet avdeling

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politisk sekretariat 414 56 988
Politisk sekretariat 902 97 010
Politisk sekretariat 489 97 542

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Gruppeledere de politiske partiene i Moss

Ansatte i avdelingen Gruppeledere de politiske partiene i Moss
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder Fremskrittspartiet
Gruppeleder Sosialistisk venstreparti
Gruppeleder Venstre
Gruppeleder Høyre
Gruppeleder Kristelig Folkeparti
Gruppeleder Miljøparti De Grønne
Gruppeleder Arbeiderpartiet
Gruppeleder Rødt

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører

Kontaktpersoner - Politisk sekretariat - Ordfører - Varaordfører

Ansatte i avdelingen Varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører

Kontaktpersoner - Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontakttelefon Tjenestekontoret 488 91 756

Rådhuset sentralbord

Ansatte i avdelingen Rådhuset sentralbord
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
69 24 80 00