Varsle om kritikkverdige forhold

Moss kommune ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å varsle om kritikkverdige forhold. Oppdager du eller opplever du kritikkverdige forhold i møte med Moss kommune, så ønsker vi å få beskjed om det.
Det er opprettet flere kanaler du kan bruke hvis du ønsker å varsle, du kan varsle via varslingsportalen, e-post, telefon eller sende det pr. brev.

Hva er varsling?

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Det kan være brudd på lover og regler, brudd på virksomhetens etiske retningslinjer eller forhold som er i strid med etiske normer som har bred tilslutning i samfunnet.

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være: 

•    korrupsjon og økonomisk misligheter som tyveri og underslag
•    brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
•    brudd på regler om anskaffelser
•    upassende gaver og bonuser
•    forhold som kan medføre fare for liv og helse  
•    forhold som kan medføre fare for klima og miljø
•    brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser
•    trakassering
•    andre lovbrudd og straffbare forhold

Hvordan kan jeg varsle? 

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen via:  Varslingsportalen 

Varslingstelefonen:  400 33 638 (mandag – fredag fra kl. 8-15)
E-post til: varsling@moss.kommune.no

Eller du kan sende varsling som brev til: Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss. 

Alle varslinger blir behandlet av kommunens varslingsutvalg. Leder for varslingsutvalget er et eksternt advokatfirma.

Hva kan jeg ikke varsle om i denne varslingsordningen?

Du kan ikke melde inn tekniske feil og mangler, som gatelys som ikke virker, manglende brøyting eller lignende saker. For å varsle om tekniske feil og mangler bruker du tjenesten Meld ifra

Har du klage på enkeltvedtak skal dette sendes til det tjenestestedet som fattet vedtaket.
Ta kontakt med kommunetorget for å finne ut hvor du kan rette din henvendelse dersom den ikke omfattes av varslingsordningen, telefon: 69 24 80 00