Skolestart høsten 2020

Velkommen til skolestart 17. august!
Moss kommune ønsker alle skoleelever hjertelig velkommen til et nytt skoleår – spesielt ønsker vi skolestarterne som skal begynne på første trinn varmt velkommen.

Informasjon fra din nærskole finner du her. 

Min side

Se dine fakturaer og søk om utsettelsen, se dine innsendte skjemaer (etter 1.1.2020), logg deg inn på dine sider på NAV, skoleportal. Andre spørsmål om skjemaer kan rettes til kommunetorget på tlf. 69 24 80 00 kl.08:30 - 15.00 (alle arbeidsdager).

Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 18. september 2020. Planforslaget kan leses her og er lagt ut på Kommunetorget:
Mer informasjon og planforslaget

Det vil også være åpne dager på Kommunetorget med kommuneplanens arealdel 8. august og 12. september fra 11-15. Aktuelle innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no.