HFG = helsestasjon for gutter hver onsdag kl. 13.00 - 15.30 fra 26. februar.

Mer informasjon

Generell helsehjelp eller spørsmål rundt psykisk helse? Har du noe du vil snakke om, så gjør det!
P.S. Quiz og kondomsertifikat mens du venter!

Min side

Logg inn for å få direkte tilgang til flere offentlige tjenester: dine påbegynte og innsendte søknader til kommunen, dine sider på NAV, Altinn, skatteetaten og dine opplysninger på difi.no. Vi jobber med å få flere tjenester på plass.

Temadag på Bylab 22. og 29. februar - klima og kommunedelplan

Mer informasjon
De neste to lørdagene vil saksbehandler, Charlotte Aune Bryne, være tilgjengelig på Bylab fra kl. 10.00 til 14.00. Kom innom for en kaffe og en samtale om klima.

Solgård Avfallsplass og Vestby gjenvinningsstasjon er stengt på dagtid 18. mars. Åpningstider er fra klokken 16.00 - 19.00