Min side

Se dine fakturaer og søk om utsettelsen, se dine innsendte skjemaer (etter 1.1.2020), logg deg inn på dine sider på NAV, skoleportal. Andre spørsmål om skjemaer kan rettes til kommunetorget på tlf 69 24 80 00 kl.08:30 - 15.30 (alle arbeidsdager).

Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 18. september 2020. Planforslaget kan leses her og er lagt ut på Kommunetorget:
Mer informasjon og planforslaget

Det vil også være åpne dager på Kommunetorget med kommuneplanens arealdel 8. august og 12. september fra 11-15. Aktuelle innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no.