Innsynet, møteportal og søknadsportal fungerer som de skal

Min side

Logg inn for å få direkte tilgang til flere offentlige tjenester: dine påbegynte og innsendte søknader til kommunen, dine sider på NAV, Altinn, skatteetaten og dine opplysninger på difi.no. Vi jobber med å få flere tjenester på plass.

Nå kan du se alle dine fakturaer og søke om betalingsutsettelsen på Min side.

Informasjon om overgangen til kommunal landspensjonskasse (KLP)