Har du spørsmål om eiendomsskatt?

Fagpersoner fra eiendomsskattekontoret er på Kommuntorget (i gågata) og svarer på spørsmål torsdag 5. mars kl. 16.00-19.00 og lørdag 7. mars kl. 10.00-14.00. 

Mer informasjon

Min side

Akkurat nå opplever vi tekniske utfordringer ved at er det flere som ikke får logget seg inn på skjemaportalen og Min side.  
Informasjon om hvordan du kan søke om økonomisk stønad hvis du ikke får sendt oss skjemaet digitalt.
Andre spørsmål om skjemaer kan rettes til kommunetorget på tlf. 69 24 80 00 kl.08:30 - 19:00 (alle arbeidsdager).