Byutvikling

Moss er en by i rask endring og utvikling. Tidligere sentrumsnære industriområder transformeres og gir rom for bolig-, by- og næringsutvikling. Sentralt i utviklingen av den nye kommunen vår står en strategisk satsing på et moderne bysentrum med urbane kvaliteter.

I utviklingen av Moss står byens historiske kvaliteter og den unike beliggenheten mellom Oslofjorden og Vansjø sentralt. Møllebyen ved Mossefossen er et godt eksempel på ny bruk av gamle industribygninger som nå huser bibliotek, kino, museum, serveringssteder, boliger og kontorer. Fjordbyen Moss er under utvikling med flere blåflaggstrender, gjestehavner, bobilcamp på brygga og promenader langs fjorden og Mosseelva.

Ny dobbelsporet jernbane 

Ny jernbane gjennom Moss er under utbygging. Reisetiden Moss-Oslo vil da bli under 30 min med inntil 8 tog i timen. Rundt den nye stasjonen planlegges utvikling av den nye bydelen Sjøsiden på tidligere jernbane- og havnearealer. 

Les mer om jernbanen her.
Bane NOR: Sandbukta–Moss–Såstad: Dobbeltspor

Verket - den nye bydelen

Nord i sentrum er bydelen Verket under full utvikling på tidligere papirfabrikken M. Peterson & Søn. Her kommer det rundt 2500 boliger. Mange nye arbeidsplasser innen kontor, finans og kreative næringer er allerede etablert. Bydelen utvikles med kulturtilbud, parker og møteplasser med høy urban kvalitet.

Møteplasser, næring og boliger skaper bylivet

Sentrumskjernen er byens «hjerte». Nye spennende forretnings- og servicetilbud etableres. Kvartalsvis fortetting og utvikling gir mange nye boliger og kontorarbeidsplasser. Moss kulturhus med et nyoppusset parkteater åpner i åpnet i 2020. Kirketorget med lekeplass og kunstfrossen skøytebane har blitt byens sentrale møteplass og gir byliv hele uka.

Kunst og kulturbyen

Utvikling av kunst og kultur står helt sentralt i utviklingen av Moss sentrum. Store arrangementer som Christian Frederikdagene, NonStop teaterfestival, Møllebyen Internasjonale Litteraturfestival, samtidskunstbiennalen Momentum med mer, blandes med mossedager, utekino, konserter og byfester og gir byliv og aktivitet i sentrum.

Sentrumsplanen - sentrumsaksen gjennom byen

Sentrumsaksen strekker seg fra Verket, gjennom sentrum med gågata og den sentrumsnære delen av Jeløya og havneområdet mot Værla. Grunnlaget for utviklingen av Moss sentrum er Sentrumsplanen - kommunedelplan for Moss sentrum 2015-2026 (PDF, 13 MB)

Les også:

Partnerskapet Byliv Moss