Følg med på trafikkbildet over kanalbrua

Kanalbrua er en del av fylkesvei 317 Helgerødgata og forbinder Moss sentrum og Jeløya. Etter en nødvendig innsnevring av brua fra fire til to kjørefelt i juni 2022, har det i perioder vært trafikale utfordringer på stedet.

Som et avbøtende tiltak har det nå blitt installert nettkamera ved brua slik at du har mulighet til å få et øyeblikksbilde av trafikksituasjonen og planlegge passering på tidspunkter det er lite trafikk.

Se stillbildene fra Kanalbrua på vegfinans.no

Kameraet viser stillbilder fra stedet og vil bli oppdatert hvert andre minutt. Av hensyn til personvernet er deler av skjermen sladdet slik at det ikke er mulig å gjenkjenne personer og nummerskilt på biler som passerer.

Artikkelliste