Aktiv på dagtid

Logo Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte

Du må være mellom 18 og 67 år og bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg eller Våler kommune.

Treningskort for aktiv på dagtid kan kjøpes digitalt, eller ved Ditt treningssenter, på Kommunetorget i Dronningensgate 15 i Moss, eller på Aktiv på Dagtids kontor i Idrettens Hus, Østfoldhallen.

Timeplanen endrer seg fra år til år, nyeste utgave av timeplanen for Moss finner du her. 

Det avvikles ingen aktiviteter i høytid/helligdager

Friluftsaktivitet er et satsingsområde, og vi ønsker å gjennomføre flere aktiviteter ute. Har du tips fra ditt lokalområde om aktiviteter så send gjerne en mail til andre.hansen@idrettsforbundet.no eller ring på telefon 906 67 639.

Du kan lese mer om Aktiv på dagtid på nettsiden til Norges Idrettsforbund