Moss kommune

Trenger du noen å snakke med?

    

Her er en liste over hjelpetelefoner og nettsteder som kan være til hjelp dersom du føler behov for å snakke med noen. De fleste er drevet av humanitære og frivillige organisasjoner. Både telefontjenestene og nettsidene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner eller brukere og pårørende med erfaringer 

 

Hvis det står om liv og helse ring 113

 

Mental Helses Hjelpetelefon
Telefon 116 123 (hele døgnet)
Ringer du hjelpetelefonen og taster 2 kommer du til Foreldresupport

Chat-tjeneste og skrivetjeneste: sidetmedord.no

Åpningstidene chat:
Mandag 20–23
Tirsdag 12–14
Onsdag 12–14 + 20-23
Torsdag 12–14
 

Assistert hjelp - Den nye hverdagen
Informasjon om hvordan man kan mestre koronakrisen

 

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)

Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30-22.30 (fredag frem til 01.30)
Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

 

Psykiatrisk legevakt i Oslo
Telefon 116 117
(hverdager 16–22, helg og helligdager 12–20, julaften 12-16, 1. juledag 12-20 og nyttårsaften 12-18)

 

AA Anonyme alkoholikere
Telefon 911 77 770 (hverdager 11-15 og alle dager 18–22)

 

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF
Nettside med informasjon om utredning, ventetid og mye mer for barn og unge opp til 18 år.

 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

 

Amathea
Telefon 90 65 90 60 (mandag til fredag 8-20)
Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

 

Angstringen
Telefon 22 22 35 30 (mandag-torsdag 10–13)

 

Arbeidslivstelefonen
Telefon 22 56 67 00
Drives av Mental Helse

 

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Kontortelefon: 22 20 99 83 med svarer
Andre henvendelser, mobil: 476 51 108

 

Barneombudet
Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag 8-15)
Spør Barneombudet (for deg under 18 år)

 

Barn og unge pårørende
Tlf 90 90 48 48
Tilbyr hjelp via telefon, chat og e-post.
Se nettsiden for åpningstider.

 

BaRsnakk
Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
(mandag til onsdag 17-20)

 

Bipolarforeningen
Tilbud om likepersonssamtale for medlemmer. En likeperson er en erfaringsekspert som har tid til å snakke med nettopp deg. Tilbudet gjelder alle som er berørt av depresjon og bipolar lidelse, enten du har diagnosen selv, er pårørende eller fagpersonell.

 

DIXI Ressurssenter for voldtatte
Telefon 22 44 40 50 (mandag til fredag 09–15 (torsdag 10–15)

 

Dopingkontakten
Telefon 800 50 200
En telefon for deg som har spørsmål om doping.
Du kan også sende epost eller chatte.

 

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
Støttetelefon 911 27 454

 

Hjelpekilden Norge
Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser.
Telefon, chat og andre hjelpetilbud

 

Hjelp til Hjelp
Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp uansett hvor i landet du bor.

 

Hjelpelinjen for spilleavhengige
Telefon 800 80 040 (alle dager 9–18)
Chat er åpen hverdager i tidsrommet 11–15

 

ichatten
(Chat åpen mandag og torsdag kl. 17-20)
Hos ichatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

 

Informasjonstelefonen (Corona)
Telefon 815 55 015

 

Ivareta - pårørende berørt av rus
Telefon 800 40 567
Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

 

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)
KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

 

Kompasset (Blå Kors)
Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

 

Kors på halsen
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år)
Telefon 800 33 321 (mandag–fredag 14–22)
Tjenesten er gratis og du kan være anonym
Røde Kors driver tjenesten.

 

Krisesenteret
Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Finn senteret nærmest deg.

 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Telefon 800 40 567 (hverdager 9-15)
Rådgivning og støttetelefon for pårørende

 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
Telefon 22 49 19 22 (mandag–fredag 10–15, tirsdag til 19)
Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo

 

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
Telefon 22 41 35 90 (man, ons og fredag 12–15)
Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

 

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

 

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Telefon 955 20 848
Mandag – torsdag kl. 12-18, søndager kl. 17-21
Chat: tirsdager kl. 16-19 og søndager kl. 17-21
Tjenestene til LFSS bemannes av folk med egenerfaring.

 

Link Oslo - Senter for selvhjelp og frivillighet
Telefon 22 96 15 40 (hverdager 9-15)

 

NA - Anonyme narkomane i Norge
Telefon 905 29 359 (mandag–fredag 17–19)

 

Nasjonalforeningens demenslinje
Telefon 23 12 00 40 (hverdager 9-15)

 

NKS Veiledningssenter
For pårørende til mennesker med rusproblemer, psykisk sykdom og spillavhengighet.

 

OA Norge - anonyme overspisere
Telefon 901 55 748 (torsdag 19–21)

 

Overgrep.no
Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

 

Reform - ressurssenter for menn
Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20)

 

Rettighetstelefonen
Telefon 21 45 60 07 (tirsdag og torsdag fra 18–21)

 

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser
Telefon: 948 17 818
Epost: info@nettros.no
Chat: nettros.no

 

Rustelefonen
Telefon 915 08588 (hverdager 11-18) eller chat

 

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap
Telefon 815 55 201 (mandag til fredag 9-16)
Hjelpetelefon som tilbyr informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

 

Rådgivere i Voksne for barn
Har du spørsmål om barn og unge, eller trenger du noen å rådføre deg med? Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

 

Sex og samfunn
Telefon 22 99 39 00
chat-tjeneste
Se nettside for åpningstider telefon og chat
Epost: post@sexogsamfunn.no

 

SnakkOmMobbing
En anonym chattetjeneste hvor alle som er berørt av mobbing kan henvende seg.
Søndag-torsdag 15-21

 

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)
Telefon 22 94 00 10
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9–16 (stengt mellom 11.30 og 12.15)

 

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
Telefon 51 51 59 59
Gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

 

Unghjelp.no
Landsdekkende tjeneste for og av unge.
Chat (tirsdag, torsdag og søndag 20-22)

 

Ungdomstelefonen
Unge voksne svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Telefon 400 00 777 (søndag–torsdag 18-22)
chat (tirsdag–torsdag 18-22)

 

Ungprat.no/City Changers
City Changers tilbyr anonym rask gratis samtaletjeneste til barn og unge mellom 12-29 år som trenger noen å prate med. Send SMS "Prat" til 2474 og de kobler deg med en samtalepartner innen 24 timer. Det er en frivillig organisasjon som består av engasjerte mennesker med helsefaglig/pedagogisk bakgrunn.

 

Veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige
Telefon 400 31 093
Drives av NKS og er et faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

 

Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Mandag–fredag 09-15

 

Vold- og overgrepslinjen (VO)
Telefon 116 006 (hele døgnet)
Vo er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

 

Youchat
(mandag og torsdag 17.30–20.30)
Youchat er et samtaletilbud på chat for ungdom i alderen 13-25 år, der unge skeive voksne svarer og snakker om alt fra sex og forelskelse til rus og mobbing.

 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
Telefon 55 55 33 39 (hverdager 9-15)
Chat hverdager 10-15 (14.30 torsdager)