Kart

Vi har samlet ulike karttjenester på denne siden, sammen med en veiledning for bruk av de kommunale karttjenestene. Vi har også gjort tilgjengelig noen eksterne karttjenester som vi mener kan være nyttige.

For å utnytte alle kartene under som er basert på kommunekart så finner man instruksjoner på Generelt om kommunekart

Kommunale grunnkart
Kommunale temakart
Noen nyttige eksterne kartløsninger

Kommunale grunnkart:

Oversiktskart
Dette kartet er det tradisjonelle oversiktskartet som gir deg tilgang til informasjon om kommunen. I kartet velger du hva slags informasjon du vil ha presentert ved å aktivere ulike kartlag. Lær mer om dette i veiledningen til kommunale karttjenester.

Situasjonskart
Dette kartet benyttes når du planlegger et tiltak ved en eller flere eiendommer og skal legges ved søknaden om tiltaket til kommunen. Lær mer om hvordan du tar ut å bruker situasjonskart i denne veiledningen.

Plan kart
Arealplaner som påvirker eiendommer i Moss er tilgjengelig i dette kartet. Her finner du informasjon fra Kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Eiendomskart

Kartet viser nøyaktighetsgraden på eiendomsgrensene i kommunen.

Saksbehandlingskart
Benyttes av kommunens saksbehandlere i deres saksbehandling.

3D modell, Moss

Kommunale temakart

Kommunale parkeringsplasser
Kartet viser hvor i Moss kommune det er kommunale parkeringsplasser og ved hvilke plasser det er er HC-parkering og lademuligheter for EL-bil.

Brøytekart
Kartet viser foreløpig informasjon om brøyterutene for gamle Moss kommune, men vil etter hvert vise informasjon for hele nye Moss kommune. I kartet er det markert hvilke veier kommunen brøyter og hvilke veier som brøytes av vegvesenet og private.

Naturskjøtselkart
Kartet viser områder som kommunen tar vare på for å skape gode grøntområder for humler og andre pollinerende insekter. Kommunens skjøtselsplan (PDF, 7 MB) er grunnlaget for kartet og må leses sammen med kartet. Vedtatt Humleplanen fra 2016 (PDF, 2 MB) er overordnet for kommunens skjøtselsplan. Les mer om kommunens arbeid for å bedre vilkårene for pollinerende insekter her.

Kommunale prosjekter

Kartet viser en oversikt og informasjon om kommunale anleggsprosjekter.

Kart over kretser

Kartet viser en oversikt over valgkretser, skolekretser og grunnkretser i Moss kommune.

Noen nyttige eksterne kartløsninger

Kilden
Dette er kartløsningen til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), de forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø. kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Høydedata.no
I dette kartet får du oversikt over høydedata som samarbeidspartnere i Norge digitalt tilbyr på internett. Norge digitalt er et samarbeid mellom alle offentlige virksomheter, som har et ansvar for geodata eller er store brukere av slike data.

Se eiendom
Dette er Statens kartverk sin nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser(matrikkelen) og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Norge i bilder
Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NIBIO og Statens kartverk. I kartet får du tilgang til ortofoto(målestokkriktige flybilder) for hele Norge. 

Gårdskart
Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.