Krisesenteret i Moss

Føler du deg utrygg hjemme? Du kan alltid ta kontakt med oss! Døgnåpen telefon - 69 25 05 50.

Moss krisesenter

Krisesenteret i Moss dekker krisesentertilbudet i kommunene Moss, Råde og Våler og er et hjelpetilbud for kvinner og menn med deres barn som opplever ulike former for vold og mishandling i sin hverdag. 

Kvinner og menn som søker hjelp på Krisesenteret har rett til anonymitet.

Vold er et omfattende begrep og omfatter psykisk, fysisk og seksuell, materiell og økonomisk vold.

Krisesenteret i Moss jobber etter prinsipper om hjelp til selvhjelp, og hjelpetilbudet tilpasses den enkelte bruker individuelt.

Krisesenteret tilbyr blant annet:

  • Døgnåpen telefon (råd, støtte veiledning)
  • Midlertidig botilbud (sikkert oppholdssted, samtaler, praktisk bistand mm.)
  • Dagsamtaler for brukere som ikke har behov for å bo på senteret, både til kvinner/menn og deres barn
  • Hjelp til sikring av inntekt, skaffe bolig osv.
  • Formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat (advokat, sosialtjeneste, lege, trygdekontor osv.)
  • Foreldreveiledning til voldsutsatte kvinner og menn med barn
  • Samtaler og oppfølging av brukere etter utflytting
  • Nettverksgrupper for tidligere beboere

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen (PDF, 497 kB).