Retten til innsyn i offentlige saksdokumenter

Offentlighetsloven (Offentleglova) inneholder bestemmelser om retten til å få innsyn i offentlige dokumenter. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende register.

Innsynsbegjæringer sendes til kommunen ved å fylle ut digitalt skjema. Lenker til innsyn finner du her. Du kan også søke om innsyn vi e-dialog, husk da å oppgi hva du søker innsyn i. Her kan du søke om innsyn via e-dialog.  Du kan også se inngående og utgående post i fulltekst ett år tilbake i tid via våre postlister. Her kan du søke i postlister. Hvis dokumentene i postlisten ikke er publisert i fulltekst kan de be om innsyn direkte fra postlisten ved å klikke på knappen som heter be om innsyn. Merk at en del av materialet er taushetsbelagt etter Offentleglova.

Her kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til offentlighet:
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
Rettleiar til offentleglova

Mediehenvendelser - innsyn (skjema)