Ungdomsteam

Er du mellom 12 og 23 år og strever med noe? Skole, hjemmesituasjon, psykisk helse, fritid/aktivitet, eller finne frem til hjelp? 

Trenger du noen å snakke med? Vårt team har folk og tilbud som kan hjelpe deg med mye.

Kontaktinformasjon

E-post:
familieteam@moss.kommune.no

Adresse:
Kirkegata 14,
1530 Moss

 

Du ikke trenger noen henvisning fra lege eller andre for å komme i kontakt med oss. Tilbudet er helt gratis. Det viktigste er at du som ungdom selv ønsker å ta imot hjelp.

Foresatte og fagpersoner kan også kontakte oss på vegne av ungdommen eller for å få råd og veiledning.

Ungdomsteam er en del av Familieteam i Moss kommune og kan hjelpe deg som er ungdom.

Dette kan være grunner til å kontakte oss:

  • Livet er vanskelig og uoversiktlig
  • Du finner ikke frem i jungelen av tjenester/tilbud
  • Du trenger noen å snakke med
  • Du ruser deg
  • Du sliter med motivasjon til skole/ jobb
  • Du opplever hverdagen som håpløs
  • Hjemmesituasjonen din er vanskelig
  • Du trenger å komme i gang med positive aktiviteter
  • Du føler deg mobbet eller utstøtt
  • Du har hatt problemer som har ført til at du har hatt kontakt med politiet

 

Fyll ut kontaktskjema under så kontakter vi deg:

Kontaktskjema ungdom/foresatt

Kontaktskjema fagperson

Trekke samtykker