Akutt hjelp og vakttelefoner

Nødnummer: 112
Ring politiet: 02800

Legevakt - Emergency intercommunity clinic 
Moss, Råde, Våler og Vestby

Vaktapotek i Østfold - Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad
Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy

Ring 982 98 700 mellom kl. 08.00 - 15.00
Ring barnevernvakten på 950 59 217 alle andre tider.

Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Alarmtelefonen er for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Ring 116 111
Alarmtelefonen er døgnåpen hele året
alarm@116111.no | SMS 417 16 111
Fra utlandet: +47 954 11 755

Ring døgnåpen vakttelefon 69 25 05 50

Telefon 69 11 77 99 
Lørdager, søndager og bevegelige helligdager mellom kl. 11.00 – 14.00. For akutte situasjoner utenom åpningstider se hjemmesiden til tannlegevakten.

Kommunalt vann og avløp

Hverdager kl. 8:00 - 15:00, ring 69 24 80 00.
Etter kl. 15.00 og helger, ring 951 49 666.
 

Kommunalt veivedlikehold

Hverdager kl. 8:00 - 15:00, ring 69 24 80 00.
Etter kl. 15.00 og helger, ring 950 84 750.

Vakttelefon vedlikehold MKEiendom

Hverdager kl. 8:00 - 15:00, ring 69 24 80 00.
Etter kl. 15 og helger, NOKAS 481 87 777.

Viltvakt

Kommunens vakttelefon 400 37 200 eller politiet på 02800