Om byen Moss

Moss fikk bystatus i 1720 og har ca. 32.000 innbyggere. Byen ligger ved Oslofjorden og en av Norges største og vakreste innsjøer, Vansjø. Byen er knutepunkt for kommunikasjoner, 60 km fra både Oslo og svenskegrensen Svinesund, ferjeforbindelse over fjorden til Horten, jernbane med forbindelse til utlandet, europavei E6 og den internasjonale flyplassen Moss Lufthavn Rygge.

Moss er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for 60 - 70 000 innbyggere. Omegnskommunene er Hobøl, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Samtidig sokner flere deler av Follo og Indre Østfold til Moss som regionsenter. I Mosseregionen er det etablert viktige interkommunale og regionale samarbeidstiltak. 

Byen har de senere årene gjennomgått betydelige strukturelle endringer hva angår industri, handelsliv, arbeids- og bomønster. Den markerte satsingen kan innen kultur- og byutvikling er noe stadig flere får øynene opp for, noe som medfører økt tilflytning og næringsetablering. Kfr. Mosseregionens Næringsutvikling.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45