Moss kommune

Psykisk helse

Kommunen har et ulikt utvalg av tilbud og tjenester til personer med psykiske helseutfordringer. Våre tjenester fremmer selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. Vårt samarbeid med deg baseres på tillit og respekt. 

Ved akutt behov for hjelp kan du kontakte fastlegen din eller kommunens døgnåpne vakttjenester  

 

Du kan også ta kontakt med ulike hjelpeinstanser via helsenorge.no 

I tillegg til kommunale tjenester, finnes ideelle og frivillige tilbud. Fontenehuset Rygge er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer eller tidligere rusutfordringer.
Mer informasjon finner du her

Se informasjon om "Rask psykisk helsehjelp".