Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere

Visjonen er et fremtidsbilde som skal skape felles mening og retning for oss i Moss. Den skal engasjere og vise vei for innbyggerne, folkevalgte og medarbeiderne i kommunen. 

Visjonen er laget av innbyggere, ansatte og folkevalgte og ble vedtatt i fellesnemnda for nye Moss kommune den 5.desember 2018. Innbyggere, ansatte og politikere har delt fremtidsbilder og diskutert visjon under spørsmålet «Hva drømmer du om?».

Ved å se på alle innspillene i et fugleperspektiv har svaret på spørsmålet blitt til: «Mangfoldige Moss—skapende, varmere, grønnere».

Mangfoldige Moss

Mangfold er viktig for Moss kommune. Mangfold i befolkningen, kulturen, idretten, naturen og næringslivet. Moss skal ha plass for alle mennesker, og ulikhetene våre skal være en ressurs for arbeidslivet, kulturlivet og for det sosiale livet i Moss. Mangfoldigheten gir oss flere bein å stå på, og mulighet til å utvikle et bærekraftig samfunn. 

Skapende

Skapende - fordi det favner både det kreative innenfor kunst og kultur, samtidig som det tar med seg det historiske og nåtiden gjennom alt som er skapt og skapes i landbruk og næring. 

Varmere

Varmere - fordi vi i Moss ønsker at alle skal være inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring. Samfunnsutvikling skal fremme folkehelse og redusere sosiale forskjeller. 

Grønnere

Grønnere - fordi Moss skal bli grønnere gjennom å bevare naturen og kulturlandskapet, ha en god blå-grønn struktur i kommunen, redusere klimagassutslipp og begrense skadeomfang som følge klimaendringer.

Om visjonsprosessen

Visjonen er laget av innbyggere, ansatte og folkevalgte. Visjonsprosessen startet våren 2018 og visjonen ble vedtatt i fellesnemnda 5.desember 2018. Innbyggere, ansatte og politikere delte og diskuterte visjon under spørsmålet «Hva drømmer du om?». Ved å se på alle innspillene i et fugleperspektiv  ble svaret på spørsmålet blitt til: «Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere».

I visjonsprosessen henvendte vi oss til eldre, skoleelever, ungdom, innvandrere, innbyggere generelt, næringsliv, idretten, frivilligheten, de som jobber i Moss og Rygge kommuner og politikerne. Vi besøkte skoler, det ble gjennomført møter og intervjuer og gjestebud. Gjestebudene ble holdt på tvers av kommunen og generasjoner – og aldersspennet var fra 12 år til 82 år. Gjestebudene ble gjennomført i folks hjem i privat regi, og flere også i kommunal regi.

Våren 2018 deltok totalt over 600 mennesker i Moss og Rygge i diskusjonen om hva nye Moss skal være, og fellesnemnda i nye Moss fikk mange konkrete forslag til hva innbyggerne i Moss ønsker seg. Disse forslagene har ikke bare blitt sett på i arbeidet med visjon, men har vært med videre inn i arbeidet med ny kommuneplan. 

Hva er egentlig en visjon?

En visjon er ikke et slagord, men et fremtidsbilde som skal skape felles mening og retning. Den skal engasjere og vise vei for innbyggerne, folkevalgte og medarbeiderne i kommunen - noe vi i fellesskap kan strekke oss etter.