Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

I denne avdelingen arbeider det rådgivere, spesialpedagoger og logoped. Disse samarbeider tett med barnehager og skoler, og de andre avdelingene innenfor kommunalområdet Kultur, oppvekst og aktivitet, for å dekke barns behov i forhold til utfordringer med læring/utvikling og psykisk helse.

Avdelingen skal bidra til at barn og unge med store behov for særskilte tiltak eller tilrettelegging i sin utvikling eller opplæring, skal få muligheter for å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Avdelingen vil bistå med vurderinger, utredninger og veiledning for å forstå hvilke behov innen læring og utvikling barnet har, og for å finne ut hva slags opplæring og oppfølging barnet trenger.

I tillegg vil denne avdelingen bistå i utrednings- og oppfølgingsarbeid der barn har stor risiko for å utvikle dårlig psykisk helse.

Henvisning til PPT (DOTX, 45 kB)

Henvisninger

Når barnehage henviser sammen med foresatte, skal det alltid legges ved Pedagogisk rapport barnehage (DOTX, 67 kB)

Når skole henviser sammen med foresatte, skal det alltid legges ved Pedagogisk rapport skole (DOTX, 72 kB)

Dersom foresatte henviser på egenhånd eller sammen med andre (for eksempel helsetjeneste), vil PPT innhente pedagogisk rapport fra barnehage/skole.

Henvisning til logoped (DOTX, 41 kB)

Kontakt

For å sikre trygg og god kommunikasjon med våre samarbeidspartnere ønsker PPT at post sendes digitalt.
Foreldre, private barnehager, friskoler og andre som ikke har tilgang til digitalt saksbehandlingssystem kan benytte linken under:

Her kan du sende digital post til PPT på en sikker måte

Ved feilmelding anbefales det å lukke alle vinduer og/eller prøve annen nettleser, eksempelvis Microsoft Edge.

Vennligst ikke benytt "Send oss post og dokumenter på en sikker måte" i det grønne feltet nederst på Moss kommune hovedside. 

Særskilte behov i barnehagen Særskilte behov på skolen

Du kan få innsyn i din PPT mappe

Be om innsyn i PPT mappen min