Moss kommune

Landbruksforvaltningen i Moss - og Råde kommuneLandbruksforvaltningen er et interkommunalt samarbeid mellom Moss og Råde kommuner.

Landbruksforvaltningen i Moss og
Råde kommune

Besøksadresse Larkollveien 9 (gamle Rygge rådhus)
1570 Dilling

Telefon: 69 24 80 00
Åpningstid: hverdager 08:00 - 16:00

Ansvarsområdet omfatter kommunale og statlige oppgaver, som består av forvaltning, planlegging og rådgivning innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk, arealforvaltning og viltstell. Landbruksforvaltningen har ansvar for drift av de kommunale skogeiendommene i de to kommunene.

Saker som skal behandles politisk legges fram henholdsvis for utvalg for teknikk og utvalg for samhandling og næring i Råde og utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø i Moss.

Styringsgruppen for landbrukskontoret består av rådmennene i de to kommunene, som godkjenner virksomhetsplan og budsjett. Ressursbruken og kostnadsfordelingen skal stå i forhold til fordelingsnøkkelen; Råde 41 % og Moss 59%. Medarbeiderne er ansatt i Moss kommune og har lokaler på Rygge Rådhus.