Regional naturmangfoldplan

Kommunene i Mosseregionen vedtok gjennom sine planstrategier at det skal utarbeides felles naturmangfoldplan for Mosseregionen.

Planen skulle være en regional fagplan (temaplan) og erstatte den tidligere plan for biologisk mangfold, og naturmangfoldet skulle gjøres bedre tilgjengelig for plan- og saksbehandlingen gjennom digitale kart over naturmangfoldet.


Nedenfor finner du regional naturmangfoldplan som pdf: