Om landbruksforvaltningen i Moss- og Råde kommuner

Vi er interkommunal landbruksforvaltning for Moss og Råde og
holder til i gamle Rygge rådhus, Dilling

Ansvarsområdet omfatter både kommunale og statlige oppgaver. Vi gjennomfører forvaltning, planlegging og rådgivning innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk, arealforvaltning og viltstell.

Vi har også ansvar for drift av kommunale skogeiendommer i de to kommunene.

Saker som skal behandles politisk legges fram i utvalgene: 

  • Teknikk og utvalg for samhandling og næring i Råde
  • Landbruk, samferdsel, natur og miljø i Moss.

Styringsgruppen for landbrukskontoret består av rådmennene i de to kommunene, som godkjenner virksomhetsplan og budsjett. 

Landbruksforvaltningen for Moss- og Råde kommuner

Besøksadresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling
Postadresse; Postboks 175, 1501 Moss

Telefon: 69 24 80 00
Åpningstid: hverdager 08:00 - 16:00

Vakttelefoner:

Veterinærvakt - 69 39 00 90
Viltvakt - 02800 eller 40 03 72 00