Kommunale avgifter og priser for landbruket

Kommunale avgifter:

Kommunale gebyrer og priser for saksbehandling og annet arbeid: