Bo og driveplikt

 

Har du kjøpt landbrukseiendom må du huske
bo- og driveplikt.

Landbrukskontoret for Råde- og
Moss kommune

Larkollveien 9
1570 Dilling

Telefon: 69 24 80 00
Åpningstid: hverdager 08:00 - 16:00

Boplikt:

Alle som kjøper landbrukseiendom har 5 års boplikt.
Kjøperen har ett år på seg fra kjøpstidspunktet til å flytte til eiendommen og ta den i bruk. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen er overtatt fra noen i familien eller om den er kjøpt på det åpne marked og kjøperen har fått konsesjon.

Kommunen kan etter søknad gi fritak eller utsettelse med å oppfylle boplikten.

Driveplikt:

Alle som eier landbrukseiendom har etter lovendringene i 2009 varig driveplikt. 
Denne gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, uavhengig av eiendommens størrelse, eller om eieren tidligere har oppfylt driveplikten.

Lovgrunnlaget for driveplikt er Jordlovens § 8. Hvis eieren velger å leie bort jorda skal den leies bort som tilleggsjord, og leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning. Det er krav om av leieavtalen skal ha 10 års varighet.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for kortere leieavtale enn 10 år.