Overordnede planer

Planene som er overordnede gjelder for hele kommunen og kan ikke knyttes til et spesifikt fagfelt. Planene omhandler gjerne tema som er sammensatte og krever mange virkemidler og ulike ressurser i det videre arbeidet. Overordnede planer skal i stor grad brukes som styringsverktøy av politikere og som retningsgivere for administrasjonen.