Vårt tilbud

Før oppstart inviteres du til en kartleggingssamtale, der vi sammen finner ut om Frisklivssentralens tilbud er noe for deg. Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid.

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller  spesialisthelsetjenesten.

Hva koster det? 

Tilbudet Fysisk aktivitet og livsstilsendring er gratis.
Kursene innen kosthold, snus- og røykeslutt, søvn, hverdagsglede og bekymringsmestring har en kursavgift fra
kr 300 til 500,- 

Andre tjenester kan henvise deg via Frisklivsresepten: