Frisklivssentralen - vårt tilbud

Før oppstart inviteres du til en kartleggingssamtale, der vi sammen finner ut om Frisklivssentralens tilbud er noe for deg. Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid.

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller  spesialisthelsetjenesten.

Våre kurs/gruppetilbud

Hva koster det? 

Tilbudet Fysisk aktivitet og livsstilsendring er gratis.
Kursene innen kosthold, snus- og røykeslutt, søvn, hverdagsglede og bekymringsmestring har en kursavgift fra
kr 300 til 500,- 

Andre tjenester kan henvise deg via frisklivsresepten:

Frisklivsresept (henvisningsblankett)(PDF, 671 kB).
Utfylt Frisklivsresept sendes per post til: Frisklivssentralen, avd. Spesialiserte team, Moss kommune, Pb 175, 1501 Moss.