Moss kommune

Levekår og folkehelse

Levekår og folkehelse handler om hvordan vi har det. Det handler om våre relasjoner til andre mennesker, psykisk og fysisk helse, boligen vi bor i, utdanning, arbeid og nærmiljøet vi lever i. Planene innenfor dette temaet sier noe hva vi som kommune ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det til. Moss kommune har flere planer innen levekår og folkehelse.