Fontenehuset

Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeids- og studiefelleskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer eller tidligere ruserfaringer. Tilbudet retter seg til de som er 16 år og eldre.

Gjennom meningsfylt arbeid kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktiv i egen rehabilitering. På Fontenehuset Rygge er mulighetene endeløse, og det er opp til deg hva det kan bety for deg.

Adresse
Myraveien 26C, 1529 Moss.

Kontaktinformasjon
Tlf: 69 51 20 10
Mob: 907 42 900
Epost: post@fontenehuset-rygge.no
Nettsiden til Fontenehuset finner du her

Åpningstider
8.00-15.30 vintertid
9.00-15.00 sommertid

Ta gjerne kontakt for en omvisning.