Moss kommune

Kontaktinformasjon til virksomheter i helse og mestring

Her er en oversikt over kontaktinformasjon til de virksomheter som skal dekke innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Det vil fortløpende bli lagt ut mer informasjon om den enkelte virksomhet.

Hvilken tjeneste ønsker du å kontakte

Endre svaret
Dersom du mottar helse- og omsorgstjenester fra Moss kommune, kan du eller dine pårørende kommunisere med tjenestene via HelsenorgeEndre svaret
Sørtun avlastning

Sørtun avlastning.

Skogbrynet 41, 1513 Moss
Telefon: 458 78 438

Sykehjem


Endre svaret
Orkerød sykehjem

Orkerød sykehjem
Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon
69 91 20 00

Melløs sykehjem

Melløs sykehjem
Furuholtet 23
1532 Moss
Telefon
417 01 212

Ekholt sykehjem

Ekholt sykehjem
Tverrveien 8
1525 Moss
Telefon
 Avd. 1 (tidl. Solsiden 1): 902 16 339
Avd. 2 (tidl. Solsiden 2): 477 88 461
Avd. 3 (tidl. Utsikten 1): 468 78 423
Avd. 4 (tidl. Utsikten 2 og 3) 2. etg.: 902 01 751 / 908 16 449
Avd. 4 (tidl. Utsikten 2 og 3) 3. etg.: 908 16 563 / 902 22 798

Samlokaliserte leiligheter

Endre svaret
Peer Gynt

Område Peer Gynt 1
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 478 62 009

Område Peer Gynt 2. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 476 77 367

Område Øreåsen

Område Øreåsen.
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 992 04 204

Område Sørtun

Område Sørtun 1. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 917 69 299

Område Sørtun 2. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 974 74 309 

Område Sydskogen

Område Sydskogen. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 488 89 396 / 989 08 405

Område Skogbrynet

Område Skogbrynet. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 977 71 913   

Område Sentrum

Område Sentrum. Samlokaliserte leiligheter for personer med rus- og psykiske lidelser.
Telefon: 468 27 193 / 960 96 235

Område Høyda

Område Høyda. 
Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 448 68 792

Område Halmstad

Område Halmstad. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 982 98 696 / 982 98 671 / 982 98 672

Område Fjellom

Område Fjellom. Samlokaliserte leiligheter for personer med rus- og psykiske lidelser.
Telefon: 982 98 684 / 992 04 219 

Område Eskelund

Område Eskelund. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 476 91 085 992 04 203 

Område Bredsand

Område Bredsand. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 982 98 691 / 992 04 216 459 74 049

Avdeling praktisk bistand

Avdeling praktisk bistand. Praktisk hjelp i hjemmet.
Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-15:00): 415 85 372

Avdeling for rus og psykisk helse

Samlokaliserte leiligheter for personer med rus- og psykiske lidelser.
Telefon: 468 27 193 / 960 96 235

Ambulant nattjeneste

Ambulant nattjeneste. 

Hjemmesykepleie natt.
Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-15:00): Avdelingsleder Lars Sundsbø 940 57 600

Natt/hverdag/helg (22:30-07:30): 960 91 722960 91 723 

Hvis du ikke har vedtak om nattjeneste og har behov for øyeblikkelig hjelp må du kontakte legevakt eller fastlege.

Dersom du har varig behov for bistand om natten, må du sende en søknad om å få tjenesten til Helse- og omsorgsforvaltningen.

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet / 459 70 485

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helse / 489 97 058

Hvilken omsorgsbolig ønsker du å kontakte

Endre svaret
Skoggata omsorgsbolig

Skoggata omsorgsbolig
Skoggata 24
1530 Moss

Telefon
459 04 511

Rosnes omsorgsbolig

Rosnes omsorgsbolig
Eddaveien 9
1513 Moss

Telefon
958 61 543

Melløs omsorgsbolig

Melløs omsorgsbolig
Furuholtet 1 B 
1532 Moss

Telefon
913 51 746

Eskelundstunet omsorgsbolig

Eskelundstunet omsorgsbolig
Eskelundsveien 10
1580 Rygge

Telefon
Avd. 5 er:  901 17 205 - Ansvarsvakt: 901 07 509
Avd. Blå:   901 18 160 / 482 67 631 - Ansvarsvakt: 901 10 360
Avd. Rød:  908 47 130 / 900 87 474 - Ansvarsvakt: 468 26 128
Avlastning: 468 26 176

Vakttelefon natt:  901 27 077 eller 901 02 700 (22:00 - 08:00)

Ekholt omsorgsbolig

Ekholt omsorgsbolig
Tverrveien 8
1525 Moss
Telefon
404 00 446

Eddaveien omsorgsbolig

Eddaveien omsorgsbolig
Eddaveien 7
1513 Moss
Telefon
958 64 283

Legevakt

Legevakt for Moss, Rygge, Råde og Vestby.
Telefon: 116 117 / 69 23 33 33

Når det står om livring 113

 

Kreftkoordinatorer

Kreftkoordinatorer / 404 33 371 / 950 12 771 / 940 06 328

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam / 481 83 787 / 404 31 856

Hvor bor den som mottar tjenesten?Endre svaret
Jeg vet ikke hvilket område jeg hører til

Oversikt over alle gatenavn og geografisk inndeling for hjemmesykepleien. Oversikten vil bli oppdatert ved endringer.


Adresse oversikt, Geografisk inndeling for hjemmesykepleien (PDF, 184 kB)

Virksomhet Nord

Består av avdelinger:

Område Peer Gynt 1. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 478 62 009

Område Peer Gynt 2. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 476 77 367

Område Sydskogen. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 488 89 396 / 989 08 405

Hjemmesykepleie Nord.
Telefon: Dagtid/hverdager: 959 15 335
               Kveld/helg/helligdager: 960 91 677

Avdeling for rus og psykisk helse
Telefon: Dagtid/hverdager: 404 36 601

Virksomhet Sentrum

Består av avdelinger:

Område Høyda. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 448 68 792 

Område Øreåsen. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 992 04 204 

Område Bredsand. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 982 98 691 / 992 04 216 459 74 049

Område Sentrum. Samlokaliserte leiligheter for personer med rus- og psykiske lidelser.
Telefon: 468 27 193 / 960 96 235

Hjemmesykepleie Sentrum 1
Telefon: Dagtid/ hverdager: 951 17 964
              Kveld / helg / helligdager: 960 91 682

Hjemmesykepleie Sentrum 2
Telefon: Dagtid/ hverdager: 951 17 964
              Kveld / helg / helligdager: 960 91 699 

Avdeling praktisk bistand. Praktisk hjelp i hjemmet.
Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-15:00): 415 85 372

Ambulant nattjeneste. Hjemmesykepleie natt.
Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-15:00): 415 85 372
              Natt/hverdag/helg (22:00-07:00): 960 91 723 /
              982 98 652 / 982 98 653

Virksomhet Rygge

Består av avdelinger:

Område Eskelund. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 476 91 085 992 04 203 

Område Halmstad. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 982 98 696 / 982 98 671 / 982 98 672  

Område Fjellom. Samlokaliserte leiligheter for personer med rus- og psykiske lidelser.
Telefon: 982 98 684 / 992 04 219 

Hjemmesykepleie Rygge 1
Telefon: Dagtid/ hverdager: 940 14 628
              Kveld / helg / helligdager: 994 11 196

Hjemmesykepleie , Rygge 2
Telefon: Dagtid/ hverdager: 940 14 628
              Kveld / helg / helligdager: 992 04 207

Virksomhet Jeløy

Består av avdelinger:

Område Sørtun 1. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 917 69 299

Område Sørtun 2. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 974 74 309 

Område Skogbrynet. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Telefon: 977 71 913   

Hjemmesykepleie Jeløy 1.
Telefon: Dagtid/ hverdager: 474 57 344
              Kveld / helg / helligdager: 960 91 731

Hjemmesykepleie Jeløy 2.
Telefon: Dagtid/ hverdager: 474 57 344
              Kveld / helg / helligdager: 960 91 731

 

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 2

Telefon:
Dagtid/ hverdager 477 81 174
Kveld / helg / helligdager 960 91 699

Du hører til virksomhet Nord

Telefon:
Dagtid/ hverdager 959 15 335
Kveld / helg / helligdager  960 91 677

Du hører til virksomhet Jeløy, hjemmesykepleie Jeløy

Telefon:
Dagtid/ hverdager 474 57 344
Kveld / helg / helligdager 960 91 731

Hvem hører til avdeling hjemmesykepleie Jeløy 1: Fiske, Framnes og Tronvik

Hvem hører til avdeling hjemmesykepleie Jeløy 2: Bellevue, Refsnes og Rosnes 

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 1

Telefon:
Dagtid/ hverdager 951 17 964
Kveld / helg / helligdager 960 91 682

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 1

Telefon:
Dagtid/ hverdager: 940 14 628
Kveld / helg / helligdager 994 11 196

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 2

Telefon:
Dagtid/ hverdager: 457 00 282
Kveld / helg / helligdager: 992 04 207

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen / 940 19 207

Ergoterapi og fysioterapi

Avdeling Ergoterapi og Fysioterapi

Ergoterapi - hverdager 09:00 til 13:00  / 474 71 597

Fysioterapi / 992 04 236

Enhet helse hus steg 2


Endre svaret
Virksomhet læring og mestring

Avdeling Ergoterapi og Fysioterapi
Ergoterapi / 474 71 597
Fysioterapi / 992 04 236

Avdeling Spesialiserte team
Rehabilitering i hjemmet / 459 70 485
Rask psykisk helse / 489 97 058
Frisklivssentralen / 940 19 207
Kreftkoordinatorer / 404 33 371 / 982 98 690
Hukommelsesteam / 481 83 787 / 404 31 856

Avdeling Sørtun avlastning
Skogbrynet 41, 1513 Moss
69 91 20 53 / 458 78 438

Virksomhet Legevakten

Virksomhet Legevakten

Legevakt / 116 117

 

Virksomhet Peer Gynt Helsehus

Sentralbord / Administrasjon  69 24 31 12

Avdeling 1, i andre etasje
Korttid 1 / 477 80 750
KAD / 477 80 756
Rehabilitering / 477 80 752

Avdeling 2, i tredje etasje
Korttid 2 / 477 80 760
Korttid 3 / 477 80 758
Lindrende / 477 80 762

Avdeling praktisk bistand

Praktisk hjelp i hjemmet.
Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-14:30): 415 85 372

Avdeling for rus og psykisk helse

Avdeling for rus og psykisk helse
Telefon: Dagtid/hverdager:

Psykisk helse 404 36 601
Rus 489 95 832

Ambulant nattjeneste

Hjemmesykepleie natt

Telefon: Dagtid/hverdager (08:00-15:00): Avdelingsleder Lars Sundsbø 940 57 600

Natt/hverdag/helg (22:30 - 07:30): 960 91 722960 91 723 

Hvis du ikke har vedtak om nattjeneste og har behov for øyeblikkelig hjelp må du kontakte legevakt eller fastlege.

Dersom du har varig behov for bistand om natten, må du sende en søknad om å få tjenesten til Helse- og omsorgsforvaltningen.

Aktivitetssenter for eldre

Melløs aktivitetssenter
Besøksadresse: Furuholtet 1b, 1532 Moss
Telefon – 468 36 783

Skoggata Aktivitetssenter
Besøksadresse: Skoggata 24, 1530 Moss
Telefon - 940 17 957

 

Skogbrynet aktivitetssenter
Besøksadresse: Skogbrynet 51, 1513 Moss
Telefon – 459 54 972

 

Eskelundstunet aktivitetssenter
Besøksadresse: Eskelundsbråten 16, 1580 Rygge
Telefon - 940 19 815

Mottar du tjenester fra oss? Nå kan du eller dine pårørende kommunisere med oss via Helsenorge.

Logg inn på dine sider på helsenorge.no

Ved å bruke denne ordningen, kan du kommunisere på en trygg og enkel måte med helsetjenestene i kommunen. Det betyr at du ikke behøver å ringe eller skrive e-post for å få kontakt med tjenestestedet.

 • Du kan sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  Slik gjør du det:
  - logg inn på helsenorge.no med din bank-id
  - velg kategori helsekontakter
  - åpne tjenesten du ønsker kontakt med
  - trykk på "send melding"
  Samtalene legger seg under menypunktet meldinger.
  All kommunikasjon foregår på en sikker måte og blir lagret i din elektroniske pasientjournal. 

 • Se avtaler om hjemmebesøk, be om endringer og avbestille besøk
  Slik gjør du det:
  - logg inn på helsenorge.no med din bank-id
  - nå kan du se alle planlagte besøk fra tjenesten du benytter under menypunktet timeavtaler.

 • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
  Slik gjør du det:
  - logg inn med bank-id
  - trykk på ditt navn 
  - velg profil og innstillinger
  - velg kontaktinformasjon 
  Deretter kan du velge hvordan du ønsker at helsenorge.no skal varsle deg.

Tjenestene er forpliktet til å svare deg så raskt som mulig og senest neste virkedag.

Dette er et veldig godt og sikkert alternativ for å få kontakt med oss – du slipper å ringe eller sende e-poster. Du kan også gi tilgang til denne tjenesten til dine pårørende. Dette gjør du via helsenorge.no. Du finner mer informasjon på nettsiden til helsenorge.no

Jeg ønsker å sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Dersom du mottar helse- og omsorgstjenester fra Moss kommune, kan du eller dine pårørende kommunisere med tjenestene via www.helsenorge.no
Slik gjør du det:
- logg inn på helsenorge.no med din bank-id
- velg kategori helsekontakter
- åpne tjenesten du ønsker kontakt med
- trykk på "send melding"
Samtalene legger seg under menypunktet meldinger.
All kommunikasjon foregår på en sikker måte og blir lagret i din elektroniske pasientjournal. 

Ved å bruke denne ordningen, kan du kommunisere på en trygg og enkel måte med helsetjenestene i kommunen. Det betyr at du ikke behøver å ringe eller skrive e-post for å få kontakt med tjenestestedet.
Tjenestene er forpliktet til å svare deg så raskt som mulig og senest neste virkedag.

Se avtaler om hjemmebesøk, be om endringer og avbestille besøk

Slik gjør du det:
- logg inn på helsenorge.no med din bank-id
- nå kan du se alle planlagte besøk fra tjenesten du benytter under menypunktet "timeavtaler".

Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Slik gjør du det:
- logg inn på din side med bank-id på Helsenorge
- trykk på ditt navn 
- velg profil og innstillinger
- velg kontaktinformasjon 
Deretter kan du velge hvordan du ønsker at helsenorge.no skal varsle deg.

For deg som er pårørende
Velg et av alternativene ovenfor