Årets hovedopptak av lærere er avsluttet, men vi er nå i gang med et supplerende inntak for oppstart høsten 2024.

Kommunens hjemmetjenester er samlet i fire ulike virksomheter med ansvar for ulike geografiske områder i Moss.  I hver virksomhet har vi samlet tjenester innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. 

 Vil du jobbe for en arbeidsgiver som har fokus på brukerperspektivet, samskapning, innovative løsninger, og heltidskultur? Ønsker du en jobb med mening, variert arbeidshverdag og gode muligheter for kompetanseutvikling? Da kan Moss kommune være den arbeidsgiveren du er på jakt etter.