Veteran - har du tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner?

I denne sammenheng er en veteran "alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks- justis- og forsvarssektoren".

Fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land er en tjeneste for verdier vi holder høyt. De som stiller seg til disposisjon for denne tjenesten fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse.

Forsvaret opplyser at det er er i overkant av 500 veteraner med bostedsadresse i Moss. Dette er kun veteraner fra forsvarssektoren registrert etter 1978, og antall veteraner i Moss omfatter flere enn disse.

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer. Det er viktig at kommunen viser anerkjennelse for det oppdrag veteranene har utført, og ser på veteraner som en ressurs i samfunnet. De som har behov for oppfølging skal oppleve samordnede og kompetente tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Det er avgjørende at veteraner selv oppgir sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjeneste eventuelt har medført. På grunn av personvernregler finnes det ikke et offentlig register med navn på veteraner i kommunen.