Søke eller klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du har blitt syk, har vært syk en stund, har nedsatt funksjonsevne eller har spesielle behov kan du søke om å få den hjelpen du har behov for fra kommunen. Det er virksomhet Helse- og omsorgsforvaltning som har ansvaret for å behandle søknader og tildele helse- og omsorgstjenester etter en individuell vurdering. Du kan også klage eller gi andre tilbakemeldinger til Helse og mestring.