Rosnes omsorgsbolig

Rosnes omsorgsbolig ligger på Jeløy ut mot Nes med egen sansehage og en flott utsikt mot sjøen.

Kontaktinformasjon Rosnes omsorgsbolig

Adresse
Eddaveien 9
1513 Moss

Telefon
958 61 543

Rosnes omsorgsbolig har 26 leiligheter på ett plan, hvorav 5 er døgnplasser. På sikt skal Rosnes omsorgsbolig kun tilby døgnplasser. Målgruppen er personer med demensdiagnose og somatiske lidelser. 

Vi jobber for at brukerne skal føle trygghet, glede og leve et aktivt liv.  Det er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av syke- og vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Vi har også lærlinger, praksiselever og studenter. Felles for alle er at de har en genuin interesse for å gi gode helsetjenester. Det jobbes kontinuerlig med å øke den faglige kompetansen i avdelingen. 

Vi har fokus på velferdsteknologi for å frigjøre varme hender og ressurser for å bedre kvaliteten i tjenesten for brukere og ansatte. 

Tilknyttet omsorgsboligen er det frisør, og vi samarbeider med aktivitetsavdelingen for å tilby ulike aktiviteter.