Moss kommune

Omsorgsboliger, samlokaliserte boliger, sykehjem

Retten til erstatning for covid-19 smitte

Beboere og deres etterlatte kan ha rett på pasientskadeerstatning dersom covid-19 smitten har oppstått i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Se vedlagt brev fra Norsk pasientskade erstatning. Mer informasjon finner du på Norsk pasientskadeerstatning (NPE).