Moss kommune

Omsorgsboliger Nord

Virksomhet Omsorgsboliger Nord består av fire avdelinger: De tre omsorgsboligene Eddaveien, Rosnes og Skoggata og Avdeling for aktivitetssenter som samler kommunens fire aktivitetssentre for eldre. De fire aktivitetssentrene er Eskelundstunet, Melløs, Skogbrynet og Skoggata aktivitetssenter. I tillegg er det en ny omsorgsbolig under planlegging, Grindvold omsorgsbolig.

Kontaktinformasjon omsorgsboliger Nord

Virksomhetsleder Pål Hultin Haug

Besøksadresse: Eddaveien 9, 1513 Moss

Telefon: 474 83 845

Omsorgsboligene består av leiligheter som leies ut av Moss Kommunale Eiendomsselskap. Plassene forvaltes av Helse og omsorgsforvaltningen, som tilbyr plass etter vedtak. Tilknyttet personale er sykepleiere og vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere, samt renholdere. Boligene har døgnbemanning. Personalet yter helsetjenester i hjemmet etter behov og praktisk bistand etter avtale, altså bistand med måltider, rengjøring og vask av tøy. Brukerne benytter egen fastlege. 

Avdeling for Aktivitetssenter er en avdeling med fire aktivitetssentre og en gruppe ansatte som jobber ute i kommunens omsorgsboliger og sykehjem med aktiviteter og frivillighet. De har og står for kulturelle innslag foruten å jobbe opp mot frivillige for å tilby brukerne flere meningsfylte aktiviteter utover det ordinære tilbudet. Plasser på aktivitetssentra forvaltes av Helse- og omsorgsforvaltningen etter vedtak.

Virksomheten jobber tverrfaglig og samarbeider med interne og eksterne aktører for å kunne gi samordnede og helhetlige tjenester. Fokus er mestring i hverdagen, tilrettelegging og egeninnsats, med formål om at brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Avdelingene har diverse tilbud og aktiviteter de står for selv eller i samarbeid med andre, slik som; prest/diakon, samvær med barnehage, televindu med sakte-tv og bingo.

For å levere gode tjenester har vi stort fokus på kompetanseutvikling og utdanning.