Eddaveien omsorgsbolig

Eddaveien omsorgsbolig ligger på Jeløy ut mot Nes med egen sansehage og en flott utsikt mot sjøen. 

Kontaktinformasjon Eddaveien omsorgsbolig

Adresse
Eddaveien 7
1513 Moss

Telefon
958 64 283

Eddaveien omsorgsbolig har 26 leiligheter, hvorav 3 er ekteparleiligheter og 2 er døgnplasser. Målgruppen er voksne og eldre med forskjellige behov for assistanse, med hovedfokus på psykiske lidelser og rus. 

Vi jobber for at brukerne skal føle trygghet, glede og leve et aktivt liv.  Det er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av syke- og vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Vi har også lærlinger, praksiselever og studenter. Felles for alle er at de har en genuin interesse for å gi gode helsetjenester. Det jobbes kontinuerlig med å øke den faglige kompetansen i avdelingen. 

Vi har fokus på velferdsteknologi for å frigjøre varme hender og ressurser for å bedre kvaliteten i tjenesten for brukere og ansatte. 

Frisør tilbys ved Rosnes omsorgsbolig i nabobygget, og vi samarbeider med aktivitetsavdelingen for å tilby ulike aktiviteter.