Aktivitetssenter for eldre

Avdeling for aktivitetssenter består av fire senter, Skoggata, Melløs, Skogbrynet og Eskelundstunet, hvorav de to siste er for personer med kognitiv svikt, og en gruppe ansatte som jobber inn mot omsorgsboligene og sykehjemmene i kommunen.

Målet er at man skal kunne “leve hele livet” og fortsatt kunne delta i meningsfylte aktiviteter til tross for funksjonssvikt, sykdom og alderdom.

Kontaktinformasjon aktivitetssenter for eldre

Melløs aktivitetssenter
Besøksadresse: Furuholtet 1b, 1532 Moss
Telefon – 468 36 783

Skoggata Aktivitetssenter
Besøksadresse: Skoggata 24, 1530 Moss
Telefon - 940 17 957

Skogbrynet aktivitetssenter
Besøksadresse: Skogbrynet 51, 1513 Moss
Telefon – 459 54 973

Eskelundstunet aktivitetssenter
Besøksadresse: Eskelundsbråten 16, 1580 Rygge
Telefon - 940 19 815  

Melløs aktivitetssenter

Aktivitetssenteret ligger sentralt på Melløs som en egen avdeling i selve Melløs omsorgsbolig, og har den flotte Melløsparken som nær nabo. 

 • Senteret gir tilbud til 20 eldre hjemmeboende fem dager per uke, mandag til og med fredag
 • Tilbudet inkluderer transport, fast aktivitetstilbud, frokost og middag 
 • Man kan bestille time hos Omsorgsboligens frisør og fotpleier ved behov

Skoggata aktivitetssenter

Aktivitetssenteret ligger sentralt midt i byen på Skoggata Omsorgssenter.

 • Senteret gir tilbud til 20 eldre hjemmeboende to dager per uke, tirsdag og torsdag
 • Tilbudet inkluderer transport, fast aktivitetstilbud, frokost og middag 
 • Man kan bestille time hos Omsorgsboligens frisør og fotpleier ved behov

Skogbrynet aktivitetssenter

Aktivitetssenteret ligger i naturskjønne omgivelser på Jeløya i underetasjen på Orkerød sykehjem. Senteret er delt opp i to mindre avdelinger, her gis det tilbud til  hjemmeboende eldre, med kognitiv svikt og eller en demenssykdom.

 • Senteret gir tilbud til 20 eldre hjemmeboende fem dager per uke, mandag til fredag, og 8 eldre hjemmeboende på lørdager
 • Tilbudet inkluderer transport i egen buss, fast aktivitetstilbud, frokost og middag 
 • Man kan bestille time hos Orkerød sykehjems frisør og fotpleier ved behov

Eskelundstunet aktivitetssenter

Aktivitetssenteret ligger landlig til på Halmstad i Eskelundstunet Omsorgsbolig. Her har de flotte uteområder, egen sansehage, som de deler med omsorgsboligen.

 • Senteret gir tilbud til 12 eldre hjemmeboende med kognitiv svikt eller en demenssykdom fem dager per uke, mandag til og med fredag
 • Tilbudet inkluderer transport, fast aktivitetstilbud, frokost og middag 
 • Man kan bestille time hos Eskelundstunet omsorgsbolig sin frisør og fotpleier ved behov