Korttidsplass og avlastningsplass

Hvis du, eller en av dine nærmeste, har behov for rehabilitering, medisinsk oppfølging, utredning, eller trenger oppfølging etter innleggelse på sykehus, kan det søkes om korttidsopphold for den det gjelder.

Det kan også søkes om avlastningsopphold for personer som mottar omfattende omsorgsarbeid fra familie eller andre nære personer, slik at den som yter omsorg kan få nødvendig fri og ferie.

Korttidsplass og avlastningsopphold er tidsbegrenset, og det er en målsetning om at alle skal reise hjem igjen etter endt opphold.