Moss kommune

Avlastning på institusjon for eldre og voksne

Avlastningsopphold i institusjon er gitt hjemmeboende personer med en funksjonssvikt, der pårørende utfører tyngede omsorgsoppgaver og har behov for avlastning. Personen har behov for betydelige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, og det anses å være mest hensiktsmessig å yte hjelpen på sykehjem.

Ved avlastning og tidsbegrenset opphold av antatt langvarig karakter skal Ekholt sykehjem være førstevalg.

Ved kognitiv svikt og/eller demenssykdom skal Orkerød være førstevalg

Institusjonsbaserte tjenester utgjør det høyeste nivået i omsorgstrappen og er en tjeneste til de med et behov for betydelige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet. Avlastningsopphold i institusjon kan etter faglig vurdering tildeles på grunnlag av følgende kriterier:

  • Personer og familier har tyngende omsorgsoppgaver.
  • Avlastningstiltak er forutsetning for at pårørende og andre skal ha mulighet til å utføre omsorgstjenester.
  • Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig ferie, fritid og mulighet til deltakelse i samfunnet.
  • Det vurderes som mest hensiktsmessig å gi hjelpen i institusjon grunnet brukerens helsesituasjon.