Ergoterapi for voksne

Kort fortalt:

  • Personer som har vansker med å klare daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom eller skade, kan få hjelp fra ergoterapitjenesten.
  • Tilbudet gjelder deg som er over 18 år og bor eller oppholder deg midlertidig i kommunen.