Hvorfor søke barnehageplass?

Barnehagen er et sted for trivsel, lek, vennskap og utvikling. Søk barnehageplass, og la barnet ditt få nye erfaringer sammen med andre barn på samme alder. Vi ønsker flere barn velkommen til barnehagen. 

Glassverket barnehage

Hvorfor bør barnet mitt gå i barnehage?

 • Barnehagen er et sted for trivsel, lek, vennskap og utvikling
 • Barnet ditt utvikler språket sitt, og sin sosiale kompetanse
 • barnet ditt får et godt grunnlag for å begynne på skolen

Er barnet mitt trygt i barnehagen?

 • Ja, alle barn er trygge og blir tatt godt vare på av omsorgsfulle og kvalifiserte voksne

Hvordan kan jeg vite om barnet mitt trives i barnehagen?

 • Du vil være i tett kontakt med de ansatte i barnehagen. Sammen vil dere bestemme hva som er best for barnet.

Hvordan kan jeg få en plass i barnehagen til mitt barn?

 • Du kan søke om barnehageplass elektronisk via Foreldreportalen
 • De ansatte på kommunetorget kan være behjelpelig, hvis du skulle ha behov for hjelp. De kan kontaktes på mail: kommunetorget@moss.kommune.no eller telefon: 69248000.
 • Du kan lese mer om opptak og søknadsfrist her

Hva koster det med barnehageplass?

 • Maksprisen for en barnehage fastsettes av Stortinget. Se gjeldende priser.
 • Matpenger/kostpenger kommer i tillegg i den enkelte barnehage. Dette kan variere fra barnehage til barnehage, og summen skal være oppgitt i barnehagens vedtekter. 
 • Har du lav inntekt, kan du ha rett til lavere foreldrebetaling. Les mer om ordninger knyttet til redusert betaling i barnehagene
 • Det er to ordninger knyttet til redusert betaling i barnehagene. 

Denne artikkelen er laget etter inspirasjon fra Udirs materiell om rekruttering av barn til barnehagen.