Moss kommune

Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse barnehage
Plasstype Pris Kostpris
100% - heldagsplass 3315,- 350,-
90% - 4/5 dager pr. uke 3183,- 315,-
80% - 4 dager pr. uke 2952,- 305,-
70% - 3/4 dager pr. uke 2620,- 265,-
60 % - 3 dager pr. uke 2289,- 215,-
50% - 2/3 dager pr. uke 1957,- 183,-
40% - 2 dager pr. uke 1626,- 155,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-
Søskenmoderasjon 30% barn 1 50% barn 2 eller flere

Moss kommune følger vedtatt makspris i barnehagene. Prisene gjelder fra 01.01.2022.

Fra 1. august 2022 vil prisen for 100% - full plass være: 3050,-

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.

Her kan du lese kommunale barnehagers retningslinjer for betaling.