Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse barnehage - pris per måned

Både kommunale og private barnehager følger vedtatt makspris i barnehagene. Private barnehager kan ha andre priser på deltidsplasser.

Pris og plasstørrelse barnehage -pris per måned
Plasstype Pris 2024
100 % - heldagsplass fra august 2024 2000,-
100 % - heldagsplass januar - juli 2024 3000,-
Deltidsplass 40 % - 2 dager i uken fra august 2024 950,-
Deltidsplass 40 % - 2 dager i uken januar - juli 2024 1500,-
Deltidsplass 50 % - 2-3 dager i uken fra august 2024 1150,-
Deltidsplass 50 % - 2-3 dager i uken januar - juli 2024 1800,-
Deltidsplass 60 % - 3 dager i uken fra august 2024 1350,-
Deltidsplass 60 % - 3 dager i uken januar - juli 2024 2100,-
Deltidsplass 70 % - 3-4 dager i uken fra august 2024 1550,-
Deltidsplass 70 % - 3-4 dager i uken januar - juli 2024 2400,-
Deltidsplass 80 % - 4 dager i uken fra august 2024 1750,-
Deltidsplass 80 % - 4 dager i uken januar - juli 2024 2700,-
Deltidsplass 90 % - 4-5 dager i uken fra august 2024 1900,-
Deltidsplass 90 % - 4-5 dager i uken januar - juli 2024 2900,-
Kjøp av ekstradag, per dag fra auguat 2024 233,-
Kjøp av ekstradag, per dag januar - juli 2024 350,-
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 fra august 2024 30%
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 januar - juli 2024 30%
Søskenmoderasjon fra barn nr. 3 fra august 2024 100%
Søskenmoderasjon fra barn nr. 3 januar - juli 2024 100%
Søskenmoderasjon fra barn nr. 3 januar - juli 2024 50%

Prisene gjelder fra 01.01.2024. 

Matpenger barnehage (selvfinansierende) – pris per måned

Prisene gjelder kommunale barnehager. Private barnehager kan ha andre satser for matpenger.

Matpenger barnehage (selvfinansierende) – pris per måned
Gebyr Pris 2024
100 % - heldagsplass 385,-
Deltidsplass 40 % - 2 dager i uken 170,-
Deltidsplass 50 % - 2-3 dager i uken 201,-
Deltidsplass 60 % - 3 dager i uken 236,-
Deltidsplass 70 % - 3-4 dager i uken 290,-
Deltidsplass 80 % - 4 dager i uken 334,-
Deltidsplass 90 % - 4-5 dager i uken 346,-

Prisene gjelder fra 01.01.2024. 

Her kan du lese kommunale barnehagers retningslinjer for betaling.