Moss kommune

Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse barnehage
Plasstype Pris Kostpris
100% - heldagsplass 3050,- 350,-
90% - 4/5 dager pr. uke 2945,- 315,-
80% - 4 dager pr. uke 2740,- 305,-
70% - 3/4 dager pr. uke 2435,- 265,-
60 % - 3 dager pr. uke 2130,- 215,-
50% - 2/3 dager pr. uke 1825,- 183,-
40% - 2 dager pr. uke 1520,- 155,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-
Søskenmoderasjon 30% barn 1
50% barn 2 eller flere

Moss kommune følger vedtatt makspris i barnehagene. Prisene gjelder fra 01.08.2022.

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full oppholdspris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.

Her kan du lese kommunale barnehagers retningslinjer for betaling.