Priser barnehageplass

Pris og plasstørrelse barnehage
Plasstype Pris Kostpris
100% - heldagsplass 3000,- 370,-
90% - 4/5 dager pr. uke 2900,- 333,-
80% - 4 dager pr. uke 2700,- 321,-
70% - 3/4 dager pr. uke 2400,- 279,-
60 % - 3 dager pr. uke 2100,- 227,-
50% - 2/3 dager pr. uke 1800,- 193,-
40% - 2 dager pr. uke 1500,- 163,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-
Søskenmoderasjon barn 2 30%
Søskenmoderasjon fra og med barn 3 01.01.23-31.07.23 50%

Både kommunale og private barnehager følger vedtatt makspris i barnehagene. Prisene gjelder fra 01.01.2023. Private barnehager kan ha andre priser på delte plasser og kost.

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full oppholdspris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere i perioden 01.01.23-31.07.23 og 100% søskenmoderasjon i fra  01.08.23. 

Her kan du lese kommunale barnehagers retningslinjer for betaling.