Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to ordninger knyttet til redusert betaling i barnehagene. Husstander med inntekt lavere enn 550.000,- har rett på redusert foreldrebetaling. Familier med barn over 2 år og lavere inntekt enn 615.590,- har rett på 20 timers gratis kjernetid i barnehagen. 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6% av husstandens samlede person – og kapitalinntekt i foreldrebetaling. Fra 01.01.2023 har husstander med lavere inntekt enn 550.000,- dermed rett på redusert oppholdsbetaling.

Fra barnehageåret 2024/2025 er inntektsgrensen 366.667,-

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Dersom et barn bosatt i Moss har barnehageplass i en annen kommune, skal søknaden fremmes til Moss kommune. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 615.590 har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke. For 2-åringene gjelder ordningen fra august det året de fyller to år. 

Fra barnehageåret 2024/2025 er inntektsgrensen 642.700,-

Ordningen er søknadsbasert, og de 20 timene trekkes fra på fakturaen basert på oppholdstiden til barnet. 

Hvordan søke?

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår.  Det er ikke mulig å søke om redusert betaling for neste barnehageår før etter 1. april. For å være sikret redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid fra oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 1. juni, hvert år. Du kan søke hele året, som hovedregel gjelder vedtak fra måneden etter du har søkt.

Kommunen innhenter automatisk siste tilgjengelig skattemelding som dokumentasjon på husholdningens inntekt. Har du lavere inntekt enn siste skattemelding viser,  må du sende inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Dokumentasjon kan være siste lønnslipp eller vedtak fra NAV. 

Søknaden sendes via elektronisk skjema. Har ikke du eller barnet norsk fødselsnummer må du søke manuelt. Ta kontakt med kommunetorget på telefon: +47 69 24 80 00 eller barnehagen.