Moss kommune

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Du kan selv ta kontakt dersom du er utsatt, eller du kan melde din bekymring på vegne av andre.

Isolasjonen som korona-situasjonen medfører kan være vanskelig og krevende for mange.

Mange som lever med vold og overgrep kan oppleve ekstra usikkerhet og at presset øker i disse dager, og mange har behov for noen å snakke med. Særlig sårbare grupper, som eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk og fysisk syke kan være ekstra utsatt når de nå står helt uten et nettverk. De tre kommunene i Mosseregionen; Moss, Råde og Våler, tilbyr muligheten for en uforpliktende samtale på telefonen til TryggEst-prosjektet. TryggEst er et vern for sårbare voksne som opplever ulike former for vold. De som har en bekymring på vegne av andre kan også ringe for å få råd og veiledning.

Ta kontakt med tryggest ved å ringe vår TryggEst-koordinator på tlf. 456 10 110, eller les mer om TryggEst her

Her kan du melde bekymring til TryggEst.

Les mer om de ulike hjelpetilbudene i Mosseregionen.

Du har rett til å være trygg. Et informasjonshefte om vold og overgrep. (PDF, 617 kB)