TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Blir du utsatt for vold eller overgrep? Har du mistanke om at en innbygger over 18 år er utsatt for vold eller overgrep? Da bør du kontakte Mosseregionens TryggEst-team.

Hva er TryggEst?

Moss kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen er med i et interkommunal samarbeid med Våler og Råde. Det er etablert et tverrfaglig team som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med kognitiv svikt, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Moss kommune kan også kontakte teamet.

Ta kontakt med TryggEst ved å ringe vår TryggEst-koordinator på tlf. 456 10 110, eller les mer om TryggEst her

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

Er du voldsutsatt, pårørende eller tjenesteyter kan du melde din bekymring til TryggEst-teamet. TryggEst-teamet vurderer bekymringen, gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, og foreslår eventuelle tiltak.

Her kan du melde bekymring til TryggEst.

Les mer om de ulike hjelpetilbudene i Mosseregionen.

Du har rett til å være trygg. Et informasjonshefte om vold og overgrep. (PDF, 617 kB)