Barnevern

Barnevernet er her for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon.

Hovedmålet til barnevernet er å gi hjelp og støtte slik at foreldre og foresatte skal klare sitt omsorgsansvar. Når foreldre av ulike grunner ikke makter det, er barnevernets oppgave å sikre at barna og ungdommene som har behov for nødvendig hjelp og omsorg, får det til rett tid. 

Barnevernvakten

Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år, og deres familier, på kveldstid, netter, helger og helligdager. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Alle som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, kan ringe barnevernvakten.