Moss kommune

Legevakt - Emergency intercommunity clinic

Mosseregionens legevakt Moss, Råde, Våler og Vestby

Øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig.
Ved livstruende sykdom/skade, ring 113
For alle andre henvendelser, ring 116117
Hvis du oppholder deg utenfor Norge, ring + 47 69 25 33 33

Vi anbefaler alle ringe legevaktssentralen før ankomst. Dette for at vi skal kunne yte trygg og god hjelp til alle våre innbyggere.

Besøksadresse: Peer Gyntsvei 84, 1535 Moss
Åpningstider: Døgnåpent

Information in English

Giftinformasjon
Ring 225 91 300

Når det ikke haster
Kontakt din fastlege

Sykehuset Østfold

Vaktapotek

Tannlegevakt