Moss kommune

Aktiv fritid

Målsetningen med tjenesten er å gi støtte og oppfølging til mennesker med ulike behov og som ønsker en mer aktiv og meningsfull fritid.  Hjelpen skal tilpasses den enkeltes behov og målet er å bidra/motivere til en meningsfylt fritid i samvær med andre.

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

 

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

 

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan opprette en organisasjon med organisasjonsnummer og søke tilskuddsmidler.