Moss kommune

Aktiv fritid

Her kan du lese om mulighetene for å bli frivillig i Moss kommune. I Moss kommune finnes det over 700 registrerte frivillige lag og foreninger, så her er det mange muligheter!

 

 

Kommunens idrettsanlegg holder stengt i pinsen. 

Her kan du lese om noen av tilskuddene til frivillige organisasjoner. Vi anbefaler å følge regelmessig med på denne siden for oppdatering. Les blant annet om kommunens nye tilskudd til helsefremmende prosjekter.

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan opprette en organisasjon med organisasjonsnummer og søke tilskuddsmidler.