Moss kommune

Aktiv fritid

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målsetningen med tjenesten er å gi støtte og oppfølging til mennesker med ulike behov og som ønsker en mer aktiv og meningsfull fritid.  Hjelpen skal tilpasses den enkeltes behov og målet er å bidra/motivere til en meningsfylt fritid i samvær med andre.

Her kan du lese om noen av tilskuddene til frivillige organisasjoner. Vi anbefaler å følge regelmessig med på denne siden for oppdatering. Les blant annet om kommunens nye tilskudd til helsefremmende prosjekter.

Her kan du lese om mulighetene for å bli frivillig i Moss kommune. I Moss kommune finnes det over 700 registrerte frivillige lag og foreninger, så her er det mange muligheter!

 

 

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan opprette en organisasjon med organisasjonsnummer og søke tilskuddsmidler.