Ønsker du å bli frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om mulighetene for å bli frivillig i Moss.

Hva kan jeg bidra med og hva gir det meg?

Frivillighet er en viktig bærebjelke i demokratiet og velferdsstaten vår. Frivillige organisasjoner gir viktige tilbud og møteplasser til befolkningen, og fungerer som et supplement til offentlige tjenester.

Som frivillig gir du av deg selv og din kompetanse. Mange som bidrar frivillig, forteller at de får gode følelser og lærer mye nytt av å være frivillig. Som ny i Moss er det en ypperlig måte å bli kjent med andre med samme interesser som deg. Det finnes en frivillig organisasjon for omtrent alle ulike interesser, så meld deg gjerne inn i en organisasjon som passer for deg.

Hvor starter jeg?

frivillig.no kan du se om det finnes noen oppdrag for deg. Ellers er frivilligsentralene er et godt sted å starte. Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. De har god oversikt over både egne og andres oppdrag. Frivilligsentralen er lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Den skal initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Den utvikles av de frivillige som til enhver tid er knytet til sentralen.

Portalen for ledige oppgaver og verv frivillig.no

Moss Frivilligsentral har flere frivillige oppdrag og god oversikt over muligheter for frivillig arbeid i Moss. Frivilligsentralen holder til i Frivillighetens hus i Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss (Høienhald bad). Telefonnummeret er: 92298551.

Rygge Frivilligsentral har flere frivillige oppdrag og fungerer som en møteplass for frivillige. Frivilligsentralen holder til i Bredsandbygget, Larkollenveien 7, 1570 Dilling. Kontaktperson er daglig leder, Marit Frydenlund, tlf. 94802966/69708547. 

Kontakt oss

Frivillighetskoordinator Ida Madeleen Moe svarer gjerne på dine spørsmål i forbindelse med frivillighet og hvor du kan henvende deg eller finne din organisasjon. Du kan ringe på tlf. 92087822 (dagtid) eller sende e-post til ida.madeleen.moe@moss.kommune.no.