Hvordan tilrettelegger kommunen for frivillighet?

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Moss har eget Frivillighetens Hus, frivillighetskoordinator og frivillighetsforum.  Vi bruker portalen frivillig.no for å vise til ledige oppgaver og verv som finnes, og Ungfritid.no for barne- og ungdomsaktiviteter. Dette har kommet til i samarbeid med frivilligheten og ut fra ønsker og behov. Kommunen har to frivilligsentraler som man kan melde seg hvis en har ønske om å bidra. Du kan lese mer om mulighetene for å bli frivillig her.

Moss kommune vedtok den første frivillighetsmeldingen i 2010, og siste før sammenslåing ble vedtatt i desember 2018. Vi jobber med ny frivillighetsstrategi. Frivillighetspoltikken til gamle Moss kommune finner du her. 

Har du innspill til ny frivillighetsstrategi? Ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator i kommunen.