Har du lyst til å bli aktivitetskontakt?

Målsetningen med tjenesten er å gi støtte og oppfølging til mennesker med ulike behov og som ønsker en mer aktiv og meningsfull fritid.  Hjelpen skal tilpasses den enkeltes behov og målet er å bidra/motivere til en meningsfylt fritid i samvær med andre.

For å kunne bli aktivitetskontakt må du oppfylle følgende kvalifikasjoner: 

  • Snakke godt norsk
  • Ha et genuint ønske om å hjelpe andre.
  • Ha et åpent sinn og være i stand til å motivere andre til å få en mer meningsfylt fritid.
  • Være over 18 år

Vi kan tilby deg:

  • Varierte oppdrag/oppgaver
  • Veiledning ved behov
  • Lønn som aktivitetskontakt er pr kr 160 kr pr time, samt utgiftsdekning på 40 kr pr. time.

Det vil innhentes politiattest av nyere dato, samt at du må signere en taushetserklæring før du kan få oppdrag som aktivitetskontakt. 

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å lese din registrering.

Moss kommune benytter elektronisk registreringsskjema og ber om at registreringen sendes elektronisk via våre hjemmesider. Attester og referanser vil vi eventuelt be om senere.

Her kan du registrere deg som Aktivitetskontakt