Rygge frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

Adresse og kontaktinformasjon
Rygge Frivilligsentral ligger i Larkollenveien 7, 1570 Dilling.
Kontakt oss gjerne på tlf. 948 02 966.

Hva forventes av deg?
Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Du inngår ingen langsiktig avtale. All aktivitet og oppdrag går via leder og avtales fra gang til gang.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje vite litt mer? Går du med en tanke om å starte noe nytt eller du ser et behov? Kontakt oss! Vi hjelper deg gjerne. Kom gjerne på besøk til en uforpliktende samtale. Er det noe som allerede eksisterer videreformidler vi dette.

Kan jeg være frivillig?
Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange
Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker
Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid
Du som ønsker å være medmenneske

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Lage gode møteplasser hvor sosialt samvær og trivsel står i fokus
 • Leksehjelp og språktrening
 • Turvenn og besøksvenn
 • Underholdning på institusjoner eller lignende.
 • Følgehjelp til lege og sykehus

Garanti
Siden alle jobber frivillig kan vi ikke garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan.

Taushetsplikt
Alle frivillige er underlagt taushetsplikt. 

Møteplass i nærmiljøet
Frivilligsentralen tilbyr aktiviteter som:

 • Hobbytreff
 • Maleklubb
 • Bowls
 • Tur- og stavgruppe
 • Språktrening i smågrupper
 • Ulike kurs som eksempelvis datakurs
 • Trening
 • Avspenning
 • Bridge

Kontakt oss!
Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?
Kom gjerne på besøk til en uforpliktende samtale.

Kontakt oss gjerne på tlf. 948 02 966.
Adressen er Rygge Frivilligsentral ligger i Larkollenveien 7, 1570 Dilling.